PTICI V MOJI DUSI/ TO THE BIRD IN MY SOUL - DRAGICA ČARNA
00:00 / 00:00

Ljubezni brez doma

Loves without home

Del prólogo  - extracto

“cuando no tengo ganas

cuando no tengo ganas

y tengo que introducirme delante de mi poesía

presentarme

vestirme y

desvestirme una y otra vez...

 

Cuando no tengo ganas, pero sé que esto es necesario, porque mis lectores se lo merecen.

Mi amor es escribir. De hecho Scribo ergo sum es mi constante.

Muchas, quizás demasiadas, de mis poesías terminaron en la basura o se las llevó la corriente del Tévere. No obstante se fueron aquellas, que llenas de dolor, hicieron que al despedirme físicamente de ellas me despidiera de mi angustia interior que me podría haber limitado; un adiós muy mío.

Las que quedaron, y otras nuevas aquí están, reflejando lo que fui, lo que soy y lo que seré. Reflejando mi yo.

Poesías de SOL hablan de mi verdadero ser, de mi esencia humana, de mi vitalidad. Son lo que realmente soy yo. 

Poesías de LUNA son poesías de sentimientos, emociones, percepciones, canciones del alma. Si el sol es mi personalidad, la luna es mi alma. Mi imaginación y mi respuesta al mundo. Mi tiempo es mi luna y con él que converso en todo momento, le traigo regalos y le hablo sobre mí: mi dolor, sufrimiento y, a veces, alegría… 45 sensaciones internas.

Poesías de LILITH son poesías de Luna oscura, de Eva -como compañera de Adán- expulsada del Paraíso. Son poemas de pasión, fuego, obsesión, búsqueda de autoestima, todo lo que Eva quiere y lo que, caliente, oscuro y con ganas, evoca en su tiempo. Oscuridad y vitalidad a la vez en 16 evocadores poemas.

Poesías de VENUS son poesías de belleza, alegría, placer y seducción. Como Cáliz lleno de vino, erotismo, armonía y luz. Son la alegría de la vida, así, tal cual imperfectas.

Las poesías están en esloveno, español, italiano, inglés y francés!

¿Se preguntará por qué tantas poesías en idiomas extranjeros?«

...

 

Dragica Čarna

Moja zadnja zbirka pesmi v petih jezikih z ilustracijami Božidarja A. Koleriča z novim umetniškim imenom – Dragica Čarna.

Zbirka je nastajala sedem let in nosi ljubezni mojega življenja, ki mnoge niso našle nikoli svojega doma. So prišle, trkale na moja vrata, in skušala sem jim dati vedno zavetje, le doma niso našle…

Zbirka je sestavljena iz štirih sklopov pesmi, Pesmi Sonca, Lune, Lilith in Venere.

Dosledno vse se pričnejo s trivirstičnim “poigravanjem” v različnih jezikih, ki napovedo temo pesmi. Ta “poigravanja” so misli v pesniški obleki in so moj dodatek k pesmim. Ime “poigravanja” je avtorsko zaščiteno.

 

Naslovnica je posebna: slikar Božidar A Kolerič je naslikal kozmogram moje drage preminule prijateljice Ajre Miška (Pogačnik), s katerim je zdravila. Vse njegove slike v zbirki, ki uvajajo sklope pesmi, so portali Svetlobe in energij, ki se dotikajo človekove duše in jo zdravijo. Podobe se najbolj intimno dotikajo vsebine pesmi. Tudi barve verzov niso naključne. V vijola barvi na beli podlagi in le sklop Lilith je v temni barvi in njen glas zlat ! Temna luna ! Prvinska ženska, stvarnica življenja, ki si upa, drzne, ki zapeljuje, je upornica in kot taka vedno sveža, drugačna, nepredvidliva in večna.

Knjiga je imela izjemen odziv v slovenskih medijih- od časopisa, radia do televizije, intervjuje z mnogimi predstavitvami v Sloveniji in zunaj nje. Bila je tudi predstavljna skozi pesniško -plesno predstavo na Evropski šoli Bruselj Uccle in na Slovenskem veleposlanistvu v Bruslju. Zbirko je izdala založba Sebur.

 

English

My last collection of poems in five languages ​ with my new artistic name - Dragica Čarna and ​illustrations by Božidar A. Kolerič.

The collection has been created for seven years and brings the loves of my life, which many have never found their home. They came, they knocked on my door, and I tried to give them shelter always, but they did not always find their way home, …

The collection consists of four thematic set of poems, Songs of the Sun, Moon, Lilith and Venus.

Consistently all begin with a "playing’s" in different languages, which announces the theme of poems. These “playing’s” are thoughts in a poetic dress and are my introduction to the poems. The name “playing’s” is copyrighted.

The cover of the book is special: artist Božidar A Kolerič painted the cosmogram of my dear deceased friend, Ajra Miška (Pogačnik), with whom she was healing. All his paintings in the collection, introduce themes of poems, they are portals of Light and energies which touch the human soul and heal it. Images intimately touch the contents of the poems. Also, the colours of the verses are not random. In purple colour on a white background and only the Lilith- Dark Moon is in dark colour and her voice is golden! She is the first woman, the creator of life who dares, seduces, is rebellious and, as such, always fresh, different, unpredictable and eternal.

The book had a remarkable response in the Slovenian media - from a newspaper, radio to television with interviews and many presentations both in Slovenia and abroad. She was also represented through a poetry-dance performance at the European School Brussels Uccle and at the Slovenian Embassy in Brussels. The collection was published by Sebur.

Iz uvoda – odlomek:

 

“ko se mi ne da

ko se mi ne da in je treba napisati predgovor

pred te moje pesmi

se predstaviti

se obleči in

tudi znova in znova sleči…

 

Ko se mi ne da, pa vem, da je to potrebno – ker si vsi tisti, ki boste segli po zbirki, to zaslužite…

Scribo ergo sum je moja stalnica, čeprav so mnoge, premnoge pesmi končale v smetnjaku oz. so splavale s tokom po Teveri, ker so preveč bolele in sem se tako simbolično in fizično poslovila od tistega, kar me je omejevalo in je zaviralo moj polet iz mene v svet.

Te pesmi tu, razdeljene v Pesmi Sonca, Pesmi Lune, Pesmi Lilith oz.Temne Lune in Pesmi Venere, so nastale v zadnjih sedmih letih, a sem jih živela skozi ves svoj čas. Izbira imen ni naključna, še manj izbira let.

Pesmi SONCA govorijo o moji resnični biti, notranji esenci, o moji vitalnosti; so to, kar sem resnično jaz, ki se iz tega sveta obračam v svet.

Pesmi LUNE so pesmi čutenj, emocij, zaznav, so pesmi moje duše. Če je sonce moja osebnost, je luna moja duša. Moj odziv na svet in moja domišljija. Moj čas je moja luna, z njim se ves čas pogovarjam, mu prinašam darila in mu pripovedujem o sebi – moje žalosti, bolečine in kdaj tudi smeh.

Pesmi LILITH so pesmi temne Lune, pesmi izgnane Eve iz raja, Adamove družice. So pesmi strasti, ognja, obsesij, iskanja samopodobe, vsega tistega, česar si prvinska ženska želi in kar – posebnega, vročega, temnega in poželjivega hkrati – prikliče v svoj čas. So tema in luč v enem.

Pesmi VENERE so pesmi lepote, radosti, užitkov, zapeljevanja! Kelih, poln vina, erotike, harmonije, svetlobe. So veselje do življenja, četudi niso popolnost.

Pesmi so v slovenskem, španskem, italijanskem, angleškem in francoskem jeziku!

Boste vprašali, zakaj toliko pesmi v tujih jezikih?”…