top of page

PRESS

arrow-black2.gif
last updates interviews 2021
interviews 2020
interviews 2019
 interviews 2018
Before 2018

From the article "DELO"

" When the poems, from the collection Loves without home by Dragica Novak Štokelj, with the new artistic name Čarna, were read to me, I was surprised and stunned by the uniqueness and originality of the words that make up the collection.

And as usual, I tried to find some analogy or similarity, correlation with some other poems, but I failed..."

 

Dr. Evgen Bavčar, A cosmopolitan word without home, Delo, 11.4.2017

© 2018 par DRAGICA ČARNA. 

Iz članka 

“Ko so mi prebirali pesmi iz zbirke Ljubezni brez doma ­Dragice Novak Štokelj, z novim umetniškim priimkom Čarna,­ sem presenečen in osupel obstal ob enkratnosti in izvirnosti besed, ki jo sestavljajo.

In kot je običajno, sem skušal najti­ kakšno analogijo oziroma­ podobnost, primerljivost s kakšnimi drugimi pesmimi, pa mi to ni uspelo..."

 

Dr. Evgen Bavčar, Kozmopolitska beseda brez doma, Delo, 11.4.2017 

bottom of page